Posted on Nov 8, 2017

Công ty YFC ( Yellow Fin Foods Co.,ltd)

Nhà đánh bắt và phân phối Cá Mút Đá (Cá Ninja), phân phối Cá tầm và Trứng Cá Tầm Nga