Posted on 11-12-2017

Công ty YFC ( Yellow Fin Foods Co.,ltd)

Món ngon nhất được chế biến từ cá mút đá/Cá ninja: Cá mút đá nướng mọi, cá mút đá nướng sa tế Xem thêm: http://yfc.vn/kien-thuc/3-mon-ngon-tu-ca-mut-da-voi-cong-thuc-dac-biet/